Page components ..
Title_00n_o
Description_00n_o
Title_00n
Description_00n

Title_t0n_o
The site shows Best CSS Card Hover Effects Examples from hundreds of reviews in the market (Codepen.io) The reviews were picked manually by experts, feel free to contact us. The best CSS Card Hover Effects collection are ranked in September 16, 2022. You can find free CSS Card Hover examples or alternatives to CSS Card Hover Effects also.
Title_t0n
Slide
VINTER1_HIGHPASS
VINTER1_INVERT_EFFECT
FEUILLES
FEUILLES_TITIEN_2013VIBR
FEUILLES_CARREHERMES
FEUILLES_INVERT_EFFECT
FEUILLES_SMUDGE_220302
FEUILLES_HIPASS
FEUILLES_HIPASS+SMUDGE 110710
FEUILLES_TITIEN 10
GARD2_LINE_GRAAL+
GARD
GARD_HIPASS
GARD2_LINE_GRAAL
HOUSE
HOUSE_HIPASS
HOUSE_CARREHERMES1
HOUSE_TITIEN5
HOUSE_TITIEN+HIPASS
HOUSE_INVERT_EFFECT
HOUSE_POSTER WATERCOLOR 3+TITIEN
HOUSE_POSTER_WATERCOLOR
AQUARIUM
AQUARIUM_POPARTLINE
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
The site shows Best CSS Card Hover Effects Examples from hundreds of reviews in the market (Codepen.io) The reviews were picked manually by experts, feel free to contact us. The best CSS Card Hover Effects collection are ranked in September 16, 2022. You can find free CSS Card Hover examples or alternatives to CSS Card Hover Effects also.

1-9
1-9
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
previous arrow
next arrow
1-9

Fem hull med høy vansklighets grad ...

THE 1-9 CHALLENGE
Klikk på små bildene
eller høyre tab eller på pilene
Gli fra venstre til høyre
... eller tilbake
1

Kort og greit åpningshull. Vann venstre og fairway heller mot det. Legg utslaget litt til høyre i fairway, og du har et greit innspill.

Kort og greit åpningshull. Vann venstre og fairway heller mot det.
Legg utslaget litt til høyre i fairway, og du har et greit innspill.

Sydjordet

Par 4
Hcp 9
296 - 339 m

1
2
MØLLERENGEN

Par 5
Hcp 5
428 - 472 m

2

Drive bør plasseres til høyre for å få et enkelt transportslag mot venstre. Da tar man busken som vokter greenen ut av spill.

Drive bør plasseres til høyre for å få et enkelt transportslag mot venstre.
Da tar man busken som vokter greenen ut av spill.

3
FURUSTRAND

Par 4
Hcp 17
231 - 288 m

3

Greenen kan nås med en god drive, men trær og bunker beskytter greenen.

4
MELLOMHAUGENE

Risk and reward. Trangt landingsområde for lange utslag, og dertil lengre innspill mot en stor green, om man velger å gå kortere.

Par 4
Hcp 3
302 - 349 m

4
5

Bunkere og trær vokter høyre side. Bedre å gå for kort enn for langt.

Par 3
Hcp 13
145 - 158 m

MIKKELSAKRE
5
6
HESTEHAGEN
6

Par 5
Hcp 1
413 - 503 m

En drive til venstre vil gi bedre muligheter for å komme forbi doglegen på andreslaget. Vanskelig å nå på to slag.

En drive til venstre vil gi bedre muligheter for å komme forbi doglegen på andreslaget.
Vanskelig å nå på to slag.

7
PERLEPORTEN

Driven bør plasseres til høyre for å åpne opp greenen. Liten green som heller bakover og til høyre.

7

Par 4
Hcp 7
310 - 372 m

8
Storenga

Greenen kan nås fra tee med stor risiko. OB venstre, vann foran og til høyre for greenen.

Hull
Storenga

Par 4
Hcp 11
228 - 271 m

8
9
JAKTBUKTEN
9

Signaturhull over Oslofjorden. Velg nok kølle til å komme over, og sikt gjerne litt til venstre.

Par 3
90 - 156 m
Hcp 12

previous arrow
next arrow
sc name=”card_00n”
Title_00n_o
Description_00n_o
Title_00n
Description_00n

sc name=”card_01n”
Title_01n_o
Description_01n_o
Title_01n
Description_01n

Title_00n_o
Description_00n_o
Title_00n
Description_00n

Title_t0n_o
The site shows Best CSS Card Hover Effects Examples from hundreds of reviews in the market (Codepen.io) The reviews were picked manually by experts, feel free to contact us. The best CSS Card Hover Effects collection are ranked in September 16, 2022. You can find free CSS Card Hover examples or alternatives to CSS Card Hover Effects also.
Title_t0n
Slide
VINTER1_HIGHPASS
VINTER1_INVERT_EFFECT
FEUILLES
FEUILLES_TITIEN_2013VIBR
FEUILLES_CARREHERMES
FEUILLES_INVERT_EFFECT
FEUILLES_SMUDGE_220302
FEUILLES_HIPASS
FEUILLES_HIPASS+SMUDGE 110710
FEUILLES_TITIEN 10
GARD2_LINE_GRAAL+
GARD
GARD_HIPASS
GARD2_LINE_GRAAL
HOUSE
HOUSE_HIPASS
HOUSE_CARREHERMES1
HOUSE_TITIEN5
HOUSE_TITIEN+HIPASS
HOUSE_INVERT_EFFECT
HOUSE_POSTER WATERCOLOR 3+TITIEN
HOUSE_POSTER_WATERCOLOR
AQUARIUM
AQUARIUM_POPARTLINE
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
The site shows Best CSS Card Hover Effects Examples from hundreds of reviews in the market (Codepen.io) The reviews were picked manually by experts, feel free to contact us. The best CSS Card Hover Effects collection are ranked in September 16, 2022. You can find free CSS Card Hover examples or alternatives to CSS Card Hover Effects also.

sc name=”card_02n”
Title_02n_o
Description_02n_o
IOR
Title_02n
Description_02n

sc name=”card_03n”
Title_03n_o
Description_03n_o
Title: info_03n_h
ABCDE
EFGHI

This new info_03n_h hover layer replaces the intial info_03n reveal/disappear layer of the background card.

sc name=”card4″
sc name=”card2″


sc name=”card1″